תקנון האתר

ברוכים הבאים לאתר "JewelryBox".

 1. הגדרות:
  • בעלי האתר: JewelryBox ע.מ. 300564069 / האתר / החברה.
  • המשתמש: כל אדם ו/או יישות משפטית אשר גלשה באתר / ביקרה בו בין אם רכשה מוצרים ובין אם לאו.
 1. אישור תנאי השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי התקנון.
 2. המשתמש מצהיר כי הוא מעל גיל 18 וכי אין כל מניעה חוקית לביצוע הזמנה באתר.
 3. מוקד שירות הלקוחות באמצעות הטלפון : 052-6998215 .
 4. האתר הינו בבעלות JewelryBox  ע.מ. 300564069  שכתובתו הינה יצהר 11, רמת השרון.
 5. מוקד התמיכה נועד לסייע לכם ולתת מענה לבעיות הקשורות בשימוש באתר ולפניות הנוגעות להזמנות באתר. 
 6. JewelryBox  הינו אתר אינטרנט שמטרתו הינה ממכר תכשיטים ויהלומים (להלן: "האתר" " JewelryBox   ").
 7. כל אדם או יישות משפטית אשר מבקרת באתר בין אם רכשה ובין אם לא רכשה מוצרים באתר, מצהירה בזאת כי היא קראה את התקנון וכל תנאי התקנון מוסכמים עליה/ו.
 8. המשתמש מצהיר בזאת כי קרא את התקנון וידוע לו כי כל תנאי התקנון חלים על היחסים המשפטיים בינו ובין "JewelryBox" ולא תהיה לו כל טענה או תביעה בקשר לשימושו באתר ו/או עסקת רכישה שיבצע באתר.
 9. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישות באתר וזאת ללא צורך במתן נימוקים כלשהם לקבלת החלטה כאמור. 
 10. האתר שומר לעצמו לעדכן את התקנון מעת לעת.
 11. השימוש באתר ובתכנים שבו הינו לצרכים פרטיים בלבד. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שאסור להשתמש באתר ו/או בתוכנו, באופן חלקי או כולל, למטרות מסחריות. אין להשתמש בתוכן באופן חלקי או כולל לשם העתקה, תיקון, שינוי, שעתוק, שידור, הצגה, פרסום, העברה, מכירה, או הפצה בכל דרך שהיא על ידי משתמש כלשהו, ללא הסכמת החברה, מראש ובכתב.
 12. המידע, התמונות, המפרטים והנתונים באתר הינם כלליים ומוצגים כמו שהם, להמחשה ולהתרשמות בלבד. ייתכנו הבדלים, הנובעים בעיקר ממגבלות טכניות, בין מראה הפריט בפועל לבין מראהו באתר. מובהר כי ל- "JewelryBox" לא תהיה אחריות כלשהי בגין הבדלים כנ”ל.

 

ביצוע הרכישה באתר:

 1. המשתמש יוכל לבחור מוצרים כראות עיניו ולהוסיפם ל"סל הקניות". במידה ונדרש, המשתמש יציין את סוג המוצר אותו מבקש לרכוש.
 2. בתום תהליך בחירת המוצרים יקיש המשתמש על כפתור סיום רכישה ומשם יועבר לבחירת אופן קבלת המוצרים (משלוח / איסוף עצמי).
 3. במקרה בו ייבחר באיסוף עצמי במסגרת ביצוע ההזמנה יצוין המיקום ממנו יתבצע האיסוף.
 4. במידה והמשתמש ייבחר במשלוח יהיה עליו להזין את הכתובת המלאה אליה יתבצע המשלוח ובשלב זה (בהתאם ליעד) יופיע מחיר המשלוח.
 5. מוקד המשלוחים יתאם עם הרוכש מועד למשלוח המוצרים שנרכשו, במידה והרוכש לא יהיה בביתו בזמן שנקבע יחויב על משלוח נוסף.
 6. המשתמש מאשר שידוע לו שהשליח לא יעלה לבניין עם קשיי גישה לכניסה, למשל בשל שיפוצים, עבודות תמ"א וכיו"ב'. 
 7. מובהר כי שירות האתר אינו מהווה הצעה בלתי הדירה למכירת מוצרים. קבלת הזמנה מאת הלקוח לרכישת מוצרים תהווה הצעה של הלקוח לרכישתם וקבלת ההצעה תתבצע באמצעות אספקה בפועל של המוצרים, בכפוף למלאי הקיים במועד האספקה ובהתאם להוראות תקנון זה. 
 8. המשתמש מצהיר כי אמצעי התשלום באמצעותו מעוניין לבצע את הרכישה הינו כרטיס אשראי תקף שהונפק כדין ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי הפעילות בישראל או בעולם ו/או קיבל את הסכמתו מרצון של בעל כרטיס אשראי כאמור, לעשות בו שימוש.

 

התשלום

 1. התשלום יבוצע באמצעות כרטיס אשראי העומד בדרישות מערכת הסליקה.
 2. מערכת הסליקה הינה מערכת של חברת גמא ניהול וסליקה בע"מ. יודגש כבר כעת כי כל רכישה תהיה בכפוף לתקנון מערכת הסליקה של חברת גמא ניהול וסליקה בע"מ.
 3. לאחר ביצוע החיוב, תישלח אל המשתמש חשבונית עסקה לכתובת המייל שיזין במערכת.

 

 המחירים

 1. "JewelryBox" תהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם ללא קשר למועד הביקור ו/או ביצוע ההזמנה על ידי הלקוח. 
 2. מחירי המוצרים ייקבעו על ידי "JewelryBox" ולפי שיקול דעתה הבלעדי כשלמשתמש החופש המוחלט לבחור בין אם לרכוש את מוצרי החברה ובין אם לאו.
 3. מחירי המוצרים כוללים מס ערך מוסף (מע"מ).

 

שעות פעילות "JewelryBox"

 1. הזמנות באתר אפשריות בכל שעות היממה למעט ביום כיפור ומועדי ישראל על פי בחירת "JewelryBox".
 2. מוקד השרות הטלפוני זמין באמצעות הסלולרי 052-6998215 שעות פעילות המוקד הינן בימים א-ה בין השעות: 09:00-19:00.
 3. יודגש כי מוסכם בין הצדדים כי החברה מתחייבת להשיב על הודעות תוך 48 שעות מרגע הפניה.
 4. על אף האמור בכל מקום בתקנון זה, מובהר בזאת כי ייתכן ויחולו שינויים/חריגות במועדי האספקה וכן במועדי שעות הפעילות של מוקד שירות הלקוחות. "JewelryBox" אינה מחויבת למועדים אלה. 
 5. אין משלוחים בשבת ובמועדי ישראל.

 

משלוחים:

 1. רכישות מהאתר יכולות להתבצע לכל רחבי מדינת ישראל, על ידי חברת שליחויות שתבחר ותשתנה מפעם לפעם על ידי "JewelryBox".
 2. בכל ביצוע הזמנה יידרש המשתמש לבחור את יעד המשלוח.
 3. מחיר המשלוח יהיה בהתאם לאזור בארץ אליו ממוען המשלוח.
 4. מוסכם כי מחירי השילוח עלולים להשתנות מעת לעת והכל על פי החלטת "JewelryBox" ולמשתמש לא תהיה כל טענה בעניין זה.
 5. עם זאת, יובהר כי מחיר השילוח יהיה ידוע למשתמש בעת ביצוע ההזמנה כשלמשתמש תהיינה האפשרות להחליט באם להזמין משלוח או לא.
 6. למשתמש תהיה אפשרות לבצע איסוף עצמי במקום משלוח.
 7. לחברה הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי בחירתה הבלעדית. על שינוי התקנון יפורסם מועד העדכון ולמשתמש לא תהיה כל טענה בעניין זה.
 8. "JewelryBox", לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות האתר, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן. 
 9. תוכן האתר ותקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. ההתייחסות הינה לשני המינים כאחד. בכל מקום בו מנוסח תוכן האתר ו/או תקנון זה בלשון יחיד ההתייחסות הינה ליחיד ו/או לרבים לפי העניין. 

 

"המוצרים"

 1. "JewelryBox" אינה מחויבת, בכל דרך שהיא, לקיום מגוון כלשהו של מוצרים באתר.
 2. "JewelryBox" רשאית לשנות* בכל עת איזה מהמוצרים המוצגים ברשימת המוצרים באתר, להחליף איזה מהמוצרים ברשימה או להוציא איזה מהמוצרים מהרשימה הנ"ל.

  * מספר היהלומים ומשקלם עלול להשתנות, בהתאם למידת התכשיט. במקרים אלו, החנות תיצור קשר עם הלקוח לעדכון ואישור הפרטים.

 

החזרת מוצרים

 1. מדיניות החזרת המוצרים היא בכפוף חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") ובהתאם לו.
 2. כל לקוח יידרש לחתום על תעודת משלוח עם קבלת המוצרים שרכש.
 3. במקרה שתתגלה אי התאמה של המוצרים בעקבות הבדיקה הנ"ל או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון מצד הלקוח לעניין המוצרים המסופקים, על הלקוח להודיע על כך, למוקד שירות הלקוחות בתוך 48 שעות לאחר מועד האספקה.
 4. מוקד שירות לקוחות יתאם עם הלקוח את ההשלמה/ההחלפה/ההחזרה של המוצר/ים ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי של הלקוח, לפי העניין וככל שמתחייב על פי כל דין.

 

ביטול / שינוי הזמנה:

 1. "JewelryBox" תהא רשאית לבטל הזמנה ובלבד שתמסור על כך ללקוח הודעה שעתיים ומעלה לפני מועד האספקה. 
 2. יודגש כי זכות הלקוח להחזרת מוצר וזכות הלקוח לביטול הרכישה תהיינה אך ורק בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, הוראות חוק המכר, התשכ"ח – 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו – 1986, ו/או בכפוף למדיניות "JewelryBox" כפי שתהא מעת לעת. 

 

הערות למוצר

 1. הנתונים המופיעים על המוצרים נמסרו על-ידי ספקי המוצר ו/או היצרן ובאחריותם, ייתכנו טעויות ו/או אי התאמות בסימון המוצרים. 
 2. "JewelryBox" עובדים עם מכוני הגמולוגיה המובילים והנחשבים בעולם כגון: GIA, IGI, EGL, DGI. מובהר ומוסכם כי נתוני היהלומים ינותחו ויובאו לידי ביטוי בתעודה של היהלום.

 

אחריות ואבטחת מידע

 1. האתר מאובטח בפרוטוקול SSL.
 2. תהליך הרכישה עומד בתקן PCI DSS ומאושר על ידי חברות האשראי.
 3. ברגע שהלקוח עובר לשלב התשלום, הזנת פרטי האשראי מתבצעת אל מול חברת הסליקה ויהיה בכפוף לתקנון הסליקה ובאחריות חברת הסליקה.
 4. "JewelryBox" אינה אחראית לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן: "נזק מכל סוג שהוא") שייגרם ללקוח האתר ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת באתר ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג' כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסוט, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע על ידי צד ג' כלשהו תוך שימוש בסיסמת הלקוח "JewelryBox" וכד'. 
 5. הלקוח יישא באחריות מלאה לנזק ו/או חסרון כיס מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או "JewelryBox" ו/או לצד ג' כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצא באלה טעויות. 
 6. הלקוח פוטר את "JewelryBox" מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר. 
 7. "JewelryBox" לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטתה, לרבות אך לא רק – מכח עליון, כגון: מלחמה, רעידת אדמה, מזג אויר קיצוני וכד'. 
 8. "JewelryBox" לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שייגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת באשר הם. 
 9. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא "JewelryBox" בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי הלקוח. 

 

החוק החל ותניית שיפוט

 1. על ההתקשרות בין הלקוח לבין "JewelryBox" במסגרת האתר ובמסגרת האמור בתקנון זה יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד. 
 2. "JewelryBox" והלקוח מצהירים כי יעשו כמיטב יכולתם על מנת שסכסוך שיתעורר ביניהם, במידה ויתעורר, ייושב בדרכי נעם מחוץ לכותלי בית המשפט וכי במידה והסכסוך לא ייושב כאמור אזי הוא יידון בבית המשפט בתל אביב-יפו בלבד. 
 3. אין לבצע או לנסות לבצע פעולות שיבוש פעולת האתר, לרבות אך לא רק:
  • חדירה לא מורשית לשרתים, חשבונות ו/או נתונים.
  • בדיקה, סריקה, ו/או דגימה של האתר, לרבות נסיונות לבדיקת חדירותו.
  • שיבוש ו/או נסיון לשיבוש מתן השירות המוענק באתר ללקוחות ו/או פעילות השרת/ים מהם הוא פועל.
  • "JewelryBox" תפעל בכל דרך חוקית נגד מבצעי פעולות כמפורט בסעיף זה.

 

פרטיות:

 1. עם כניסתו לאתר והרשמה , מאשר המשתמש לחברה לעשות שימוש במידע שהזין ובתוך כך:
  • לשלוח אליו דיוור פרסומי.
  • ניהול וייעול השירות.
  • לעשות שימוש בפרטים שהלקוח מסר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש של הלקוח לצורך שיפור השירותים, לשיפור הקשר עם הלקוח, לצורכי דיוור ישיר או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות למפרסמים, ובלבד שמידע זה לא יזהה את הלקוח. 
 1. למשתמש ידוע כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו הינה מרצונו ובהסכמתו. 
 2. במידה והלקוח מעוניין להיגרע ממאגרי המידע כאמור לעיל יהא עליו להודיע על כך לחברה בכתב בהתאם להוראות כל דין. 

 

קניין רוחני וזכויות יוצרים:

 1. כל הקניין הרוחני, ובתוך כך אך לא רק: זכויות היוצרים, סימני המסחר, עיצוב, מתכונים, יישומים , קבצים גרפים, לוגואים, הטקסטים, התמונות, הטכנולוגיות, התהליכים, התכנים, האייקונים, קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול באתר ("תכולת האתר"), הינם בבעלות מלאה ובלעדית של "JewelryBox", או של צדדים שלישיים שקיבלה מהם רישיון שימוש כדין. 
 2. החברה שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה. 
 3. השמות "JewelryBox", ושם הדומיין של האתר, לרבות כל סימני המסחר של "JewelryBox" הם בבעלות מלאה ובלעדית של "JewelryBox", ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בהם. 
 4. כל אזכור בקטלוגים השונים של שם, סימן מסחר, מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך ורק כשירות ללקוח ואין בו כדי להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם. תמונות המוצרים מובאות להמחשה בלבד. מובהר כי הפרה של זכויות קניין רוחני של צד ג' תהיה באחריות הספק הרלוונטי בלבד.

אנחנו כאן לכל שאלה או בקשה

מלאו את פרטיכם וניצור עמכם קשר בהקדם

אנחנו כאן לכל שאלה או בקשה

מלאו את פרטיכם וניצור עמכם קשר בהקדם